Budowanie Systemu Szkoleń

Projekt którego celem jest zbudowanie lub rewitalizacja struktur szkoleniowych oraz całego programu szkoleniowego. Obejmuje analizę bieżącej sytuacji oraz zbadanie potrzeb szkoleniowych, wprowadzenie planu, szkolenie sukcesorów i przekazanie systemu.

Dowiedz się więcej

Szkolenia

Cykle szkoleń przeznaczonych dla handlowców, menedżerów, trenerów (Train The Trainer) oraz szkolenia
w terenie z handlowcami (On The Job).

Dowiedz się więcej

Menedżer na burcie

Szkolenie przygotowane dla 7 osobowej grupy menedżerów (1 wachta), prowadzone na jednym z polskich żaglowców.

Dowiedz się więcej